СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Виолета Цветкова

д-р Виолета Цветкова
Ревматология, Вътрешни болести
МЕСТОРАБОТА

Асистент по Вътрешни болести-Първа Вътрешна катедра-Медицински факултет на Тракийски Университет-гр.СтараЗагора

Лекар в клиника по Кардиология и Ревматология - УМБАЛ ”Проф.Ст.Киркович” АД-гр.Стара Загора


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

17.10.1990г - Диплома за завършено Висше образование на Висш Медицински институт-гр.Стара загора

01.01.2002г - Свидетелство за придобита специалност на Медицински Университет-гр.София-Специалист по Вътрешни болести

30.05.2004г - Диплома за Висше образование-магистър на ВеликотърновскиУниверситет”Св-Кирил и Методий”-Стопансо Управление/Здравен Мениджмънт/

03.2007г - Удостоверениe за курс по Остеопороза

01.05.2010г - Свидетелство за Призната специалност на Тракииски Университет-гр.Ст.загора-Специалист по Спешна медицина

09.02.2015г - Удостоверениe за курс по мускулно-скелетна Ултрасонография-медицински университет-гр.София

22.04.2016г - Удостоверениe за курс по новости в Остеопороза

май 2016г - Свидетелство за Призната специалност на Тракииски Университет-Медицински факултет гр.Ст.загора- Специалист по РЕВМАТОЛОГИЯ