СПРАВОЧНИК  |  Здравни заведения
Избери град:

София


Болници с общинско подчинение

"V МБАЛ София", АД
За контакт: дир.и секр.9268222; ц.9268100; ц.9268101; факс 8323054; 8312115
бул.”Столетов” № 67А

Описание:

Управител: д-р Васко Минков Кацаров"І МБАЛ София", ЕАД
За контакт: дир.и секр.9883782; ик.дир.9875424; ц.9875421; ц.9883631; стат.9875730; ТРЗ-9811190; гл.счет.9874619; факс 9804515
E-mail: mabl_1@abv.bg
бул. “Патриарх Евтимий” № 37

Описание:

Управител: д-р Цветан Димитров"ІV МБАЛ София", АД
За контакт: ц.9549110; дир.9521474; счет.9544937; факс8519211
E-mail: mbal4@abv.bg
бул.”Македония” № 38

Описание:

Управител: д-р Стела Станчева 0887521056"ІІ МБАЛ София", АД
За контакт: дир.и счет. 9158340; ц.9158500; гл.счет. 9158514; факс 9314024
E-mail: secondmbal@abv.bg
бул.”Христо Ботев” № 120

Описание:

Управител: д-р Красимир Стоянов Пандев 0888316376І САГБАЛ "Света София", АД
За контакт: дир.и секр. 8220583; ц-9202031-36; факс 9207113
E-mail: info@1agb.com
Красна поляна ул"Михалаки Ташев" № 2

Описание:

Управител: доц.д-р Елиян РачевІІ САГБАЛ "Шейново" ЕАД
За контакт: дир.и секр-9659424; ц-9659422; факс 9441163
E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu
ул."Шейново" № 19

Описание:

Управител: д-р Иван КостовСБДЛР - Бухово ЕООД - София
За контакт: стат.9942320; дир.и факс 9942316
E-mail: sbdplr_buhovo@abv.bg
ул."Стефан и Велко" № 2, кв.Бухово

Описание:

Управител: д-р Дора ВелеваСБДПЛР - Кремиковци ЕООД - София
За контакт: дир.9943319; счет.и факс 9943332; факс 9945257
E-mail: botunec@abv.bg
Кремиковци

Описание:

Управител: д-р Андрей АндреевСБДПЛР - Панчарево ООД - София
За контакт: дир.9923237; ц.9923170; ЛС 9923431; гл.счет.9921298; факс 9923407
E-mail: sbdplr_pancharevo@abv.bg
кв.Панчарево ул."Кокалянско ханче" № 1

Описание:

Управител: д-р Иван МатеевСБДПЛР на ДЦП "Св. София" ЕООД
За контакт: дир.8284881; гл.счет.8281441; ц.8281869, 8284881; факс 8281441
E-mail: hospital@cpcentresof-bg.com
бул."Възкресение" № 1В

Описание:

Управител: д-р Иван ЧавдаровБолници с държавно подчинение

ДПБ за лечение на наркомании и алкохолизъм
За контакт: дир.8325167; факс 8329145
E-mail: dr.emo@abv.bg
ул. "Пиротска" № 117

Описание:

Управител: доц. д-р Соня ТотеваДържавна Психиатрична болница “Св.Ив.Рилски”
За контакт: дир.9360440; ц-9914771; факс 9914275
E-mail: account_kurilo@abv.bg
гр.Нови Искър кв. Изгрев

Описание:

Управител: доц. д-р ГълъбоваМБАЛ "Александровска", ЕАД - София
За контакт: дир. 9230810; ц.92301; гл.счет. 9230222; факс 9230646
E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com
ул.”Св.Г.Софийски” № 1

Описание:

Управител: проф.д-р Лъчезар ТрайковМБАЛ "Св.Иван Рилски", ЕАД - София
За контакт: дир.и секр. 8510814; гл.счет./Бранкова/ 9526568; счет.9523897; факс 8519309
E-mail: admin@rilski.com
бул."Акад.Ив.Гешов” № 15

Описание:

Управител: д-р Дечо ДечевМБАЛ "Царица Йоанна", ЕАД - София
За контакт: дир.и секр.9432129; ик.дир. 9432180; факс 9432144
E-mail: giovanna.hospital@mail.bg
ул.”Бяло море” № 8

Описание:

Управител: доц. д-р Бойко Коруков 0886226116МБАЛ и спешна медицина - "Пирогов" - ЕАД
За контакт: дир.и секр. 9521077;счет.9549640; ц.9154411; факс 9516268
E-mail: info.pirogov@gmail.com
бул. " Тотлебен " № 21

Описание:

Управител: доц. д-р Димитър РаденовскиСБ за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД, София
За контакт: дир.9555273; счет. 8550095, факс 8553023
E-mail: nsbftread@abv.bg
бул.”Овча купел” 2В

Описание:

Управител: д-р Татяна АнгеловаСБ по пневмо-фтизиатрични заболявания за ДПЛ и Р "Цар Фердинанд 1" ЕООД - с. Искрец
За контакт: дир. 071632472; 071632310; 071632001; факс 071632572
E-mail: tzarferdinand@abv.bg
с. Искрец община Своге кв."Санаториум"

Описание:

Управител: д-р Мариана Денева 0889529180СБАЛ на деца с онкохематологични заболявания - София - ЕООД , София
За контакт: дир. 9307037; секр. 9307036; счет. 9307035; факс 9307045
E-mail: sbaldohz@sbaldohz.com
ул.”Бяло море” № 8

Описание:

Управител: проф. д-р Драган БобевСБАЛ на сърдечно-съдови заболявания - ЕАД - София
За контакт: дир.9211344; секр.8223134; ц.автом.; гл.сч.9211200, факс 9200879, 8221582
E-mail: asb@hearthospital.bg
ул.”Коньовица” № 65

Описание:

Управител: доц. д-р Николай ДимитровСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД
За контакт: дир.9172497; секр.9172233; ц.9172200; счет.9172378; факс 9520305
E-mail: maichindom@abv.bg
София, ул. Здраве 2

Описание:

Управител: доц. д-р Виктор ЗлатковСБАЛ по белодробни болести "Света София" ЕАД
За контакт: дир.9532504, ц.9526953,4,5; факс 9532486; гл.сч..9530032
E-mail: sbalbb_st.sofia@mail.bg
ул. "Акад.Ив.Гешов” № 19

Описание:

Управител: г-н Любчо Пенев 0888374007СБАЛ по детски болести - ЕАД
За контакт: дир.9525977; ц.9523840; гл.счет.9515378; факс 9521650
E-mail: sbaldb@mail.bg
ул. “Акад.Иван Гешов” № 11

Описание:

Управител: д-р Мария ЕкимоваСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" - ЕАД - София
За контакт: дир.9520101; икон.дир-9523336; ц-9523780; счет-9520076; факс 9520101
E-mail: sbalipb@abv.bg
ул."Акад.Ив.Гешов” № 17

Описание:

Управител: проф. д-р Татяна ЧервеняковаСБАЛ по лицево-челюстна хирургия ЕООД
За контакт: дир.9533935; ц-544882; факс 9526001
E-mail: sballch@abv.bg
ул."Св.Георги Софийски" № 1

Описание:

Управител: доц. д-р Росен КоларовСБАЛ по неврология и психиатрия "Св.Наум", ЕАД
За контакт: дир. 9702100; ц.97021; счет.9702103-4; факс 8709309
E-mail: ubalnp@yahoo.com
бул.”Цариградско шосе” /ІV-ти километър/

Описание:

Управител: проф. д-р Иван МилановСБАЛ по онкология - ЕАД София
За контакт: дир.и секр. 8720654; ц. 9714898; гл.счет.8706039; факс 8720651
E-mail: info@onco-bg.com
ул.”Пловдивско поле” № 6

Описание:

Управител: доц. д-р Здравка ВалериановаСБАЛ по ортопедия "проф.Бойчо Бойчев" ЕАД
За контакт: дир. 8553002; секр. 8181750; счет. 8181751; гл.сестра 8181752; факс 9555312
E-mail: evg_mednikarov@yahoo.com
бул. "Никола Петков" № 56

Описание:

Управител: доц. д-р Евгений МедникаровСБДПЛР на опорно двигателен апарат "БУЛ-ПРО", ЕАД
За контакт: дир.8555158; ц.9557346; факс 8567032
E-mail: bulpro@abv.bg
р-н Овча купел бул."Никола Петков" № 56

Описание:

Управител: д-р Лъчезар ЗахариевСБР - Национален комплекс - ЕАД, София
За контакт: секр-9885905; икон.дир. 9808396; факс 9876121;
E-mail: sbr_nks@mail.orbitel.bg
бул. "В. Левски" № 54

Описание:

Управител: д-р Александър Семков - прокуристСБР - Национален комплекс - филиал гр. Банкя
За контакт: секр-9885905; икон.дир. 9808396; факс 9876121;
гр. Банкя ул. Шейново 8

Описание:

Управител: д-р Евгения МиховаСпециализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания
За контакт: дир. 9701106; зам.дир. Доц.Тошков 9701134; секр. 9701104, секр. 9701105; ЛС 9701170 факс 9701107
E-mail: sbalhz@abv.bg
ул. "Пловдивско поле" № 6

Описание:

Управител: доц. д-р Ставри ТошковУНСБАЛ "Света Екатерина" - ЕАД
За контакт: дир. 9159404; иконом.дир.9159444; ц.9159413; гл.сч. 9159455; факс 9159445
E-mail: hospital@uhsek.com
бул."Пенчо Славейков"№ 52 адмн.адрес: бул."Черни връх"№ 2

Описание:

Управител: проф. д-р Генчо НачевУСБАЛ по ендокринология “Акад.Ив.Пенчев” - ЕАД - София
За контакт: секр.9874145; ц. 9877201; гл.сч. 9861005; факс 9874145
ул.”Здраве” № 2

Описание:

Управител: проф. д-р Сабина Захариева 0887607065Ведомственни болници

"СБАЛ по травматология ортопедия и спортна медицина" - ЕАД - София
За контакт: ц-9620453, 9656700;8621133; факс 8687443
E-mail: sport_med@abv.bg
бул."Никола Габровски" № 1

Описание:

Управител: г-жа Т. РусеваБолница "Лозенец"
За контакт: секр.9607223; ц. 960721; рег. 9607681 - 685; факс 9624771;
E-mail: hq@uni-hospital.government.bg
ул."Козяк" № 1

Описание:

Управител: доц. д-р Любомир СпасовВоенномедицинска академия - София
За контакт: секр. 9225422; факс 9225517, 9225587, 9526536
ул. "Георги Софийски" № 2

Описание:

Управител: ген. майор проф. д-р Стоян ТоневМИ на МВР
За контакт: секр. 9821506, 9521512, факс 9542875; 98278006, 9225337 - д-р Узунова
E-mail: medinst.23@mvr.bg
бул. "Скобелев" № 79А

Описание:

Управител: проф. д-р Гено КировНМТБ "Цар Борис ІІІ"
За контакт: дир. 9322485; зам.дир. 9323268; рег. 9323232; факс 9315138
E-mail: k.nmtb@abv.bg
бул. "М. Луиза" № 108

Описание:

Управител: д-р Николай ЧервеняковСБАЛ на лишени от свобода
За контакт: упр-921 83 27; факс 832 31 14
бул."Столетов" № 21

Описание:

Управител: д-р Атанаска Йорданова ПродановаЧастни болници

"СБАЛ по очни болести Дъга" ООД
За контакт: 9503151; 9503150
жк.Толостой

Описание:

Управител: д-р Теодора Янкова Първова-Джурова"СБАЛ Полимед"ЕООД
За контакт: админ. 8157931; старша 8157932; счет. 8157935; факс 8157936
E-mail: polymed@polimedad.com
ул.Брегалница №47

Описание:

Управител: д-р Цветан Диманов"СБАЛОБ - ЗРЕНИЕ", ООД
За контакт: 9531582; 9531574; 9531590
София, кв.Иван Вазов, ул.Балша №5

Описание:

Управител: д-р Православа Цончева Янчулева"СБАХЛ МЕДИВА", ООД
За контакт: 9250016; тел и факс 9250154
жк."Люлин"1, бл.31, вх.А

Описание:

Управител: Николета Николаева БояджиеваМБАЛ "Вита"
За контакт: 9434398;факс 9441343
E-mail: vita@vita.bg
ул. "Драговица" № 9

Описание:

Управител: д-р Тихомир Савчев 0888920433МБАЛ "Доверие" АД
За контакт: 4009981; факс 4009982 и 956 01 14
E-mail: info@mbal.doverie.bg
жк.Овча Купел 2, Ул.Доверие

Описание:

Управител: д-р Петър КеремидчиевМБАЛ "Р. Княгина"
За контакт: 9 571 838
ул."Войводина могила" № 58

Описание:

Управител: д-р МичеваМБАЛ "Св. София"
За контакт: ц.8184601; дир.8184609; факс 8184666
E-mail: svsofia@mbal-sofia.com
бул. България 104

Описание:

Управител: д-р Хр. МазнейковМБАЛ "Токуда Болница София" АД
За контакт: ц-4034000; факс 4034010
E-mail: info@tokudabolnica.bg
бул. Н. Вапцаров №51Б

Описание:

Управител: д-р Росен Емилов ПановС ХБАЛ "Красимира" ООД София
За контакт: 9516925; 9549783
ул."Балша" № 5

Описание:

Управител: д-р Кр. ВачковаСБАЛ "Визус" ООД
За контакт: 8576936; факс 8576937
E-mail: mcvizus@gmail.com
ул. "Миле Попйорданов" № 18

Описание:

Управител: д-р Виолета ЧернодринскаСБАЛ "Йоан Павел" ООД
За контакт: 9268157; 9268153; 8320044
ул. "Банат" № 16

Описание:

Управител: д-р Небесна БалджийскаСБАЛ по АГ "д-р Щерев"
За контакт: 9200901;факс 9201827
E-mail: sagbal@mail.bg
жк.Разсадника,ул."Христо Благоев"№25-31

Описание:

Управител: д-р Никола МилачичСБАЛ по АГ - Св. Лазар ООД
За контакт: 9622005 моб. 0888581810; 0888511492; факс9623685
E-mail: info@st.lazar-hospital.com
бул."Симеоновско шосе" № 4а

Описание:

Управител: д-р НиколоваСБАЛ по ортопедия - "Витоша" ООД
За контакт: 9622303, 9622884, факс 9622292
E-mail: ekta@abv.bg
бул."Симеоновско шосе" № 108-Б

Описание:

Управител: д-р Орлин ФилиповСБАЛ по очни болести "Акад.Пашев"
За контакт: ц-9454201,2; факс 9454324; 9453760; 9453800; 9487901; 9487900; 9487930; 9487920
E-mail: centersight@sobalpashev.com
ул. Ем.Васкидович №51

Описание:

Управител: акад.Петя Иванова Василева 0888800812СБАЛ по хир. "д-р Малинов"
За контакт: 9655711;факс 9655734
бул."Гоце Делчев" № 46

Описание:

Управител: д-р Максим Миланов 0888566495СБАЛВБ "Бест Клиник" ООД
За контакт: 9839494
ул. "Бачо Киро" № 47

Описание:

Управител: д-р Мария РачеваСБАЛОБ "Зора"
За контакт: 9312282; 9312281; 0888236335
E-mail: info@bolnica-zora.com
бул. "М. Луиза" № 191

Описание:

Управител: д-р Ренета Тодорова ПетковаСБР "Банкя" - ЕАД
За контакт: 9977036; факс 9977293, 9977273,9977265,9977122
E-mail: sbrbankya@abv.bg
гр. Банкя ул. " Шейново"№ 8

Описание:

Управител: д-р Виолина МитоваСБР "Здраве"АД гр.Банкя
За контакт: дир.9977289; секр.9977036; ц.9977231; факс 9977154
E-mail: sbr_zamfirov@abv.bg
гр. Банкя ул."Раковски" № 15

Описание:

Управител: д-р КостадиноваСОБАЛ Вижън"
За контакт: 9515037; 9515655; 9515377; факс 9515377
E-mail: lazervision@abv.bg
ул. "В.Григорович" № 8

Описание:

Управител: д-р Елена Атанасова ПашеваСУБАЛ "Уромед-София" ООД
За контакт: 8717184; 9714580; 9733685
ул. "Погледец" № 9

Описание:

Управител: д-р Александър ТабаковСХБАЛ "Св. Богородица"
За контакт: 8462016; 9463226; 8466348; факс8438921
E-mail: hospital_s_b@abv.bg
ул. "Тракия" № 21

Описание:

Управител: д-р Н. БолтаджиевСХБАЛ "Св. Пантелеймон" АД
За контакт: 9741000; 9745000; 9746000; факс 9744450
E-mail: info@sphospital.com
бул. "Ал. Малинов" № 63

Описание:

Управител: доц. Д-р Таньо СечановДиспансери

Областен дисп. за кожно-венерически заболявания без стационар ЕООД - София
За контакт: дир.9581725; ц.9581723; счет.-9582708; факс 9582707;
E-mail: dermdisp@abv.bg
ул. "Георги Измирлиев" № 8

Описание:

Управител: д-р В. КузеваОбластен дисп. за онкологични заболявания със стационар ЕООД - София
За контакт: дир.8751099; ц-9753535; счет-8750063; факс 8752012;
E-mail: odpzs_sfgr@abv.bg
ул."Андрей Сахаров" № 1

Описание:

Управител: д-р Б.ДимитровОбластен диспансер за психични заболявания със стационар - София град-еоод
За контакт: дир. 9816061; регистратура-9811225; ЛС 9812521; факс 9818166
E-mail: ljivkov@gmail.com
ул.”Екзарх Йосиф” № 59

Описание:

Управител: д-р Любомир ЖивковПърви областен дисп. за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар ЕООД - София
За контакт: дир. 9831049; регистратура-9832776; ЛС-8327063; гл.счет.-8326180; факс 9832685
E-mail: odozs@mail.bg
ул. "Кирил и Методи" № 78

Описание:

Управител: д-р МилевДруги

ДМСГД "Св.Ив. Рилски - Чудотворец"
За контакт: дир. и факс 9621445; ц.8687205
ул." Мала планина" № 36

Описание:

Управител: д-р М. ДжуреловаДМСГД "Св.Параскева"
За контакт: 8313307; факс 8319184
E-mail: liharska@abv.bg
ул. "Марин Т.Христов" № 16

Описание:

Управител: д-р ЛихарскаДМСГД "Св.София"
За контакт: 8220620; факс и тел.8220770
E-mail: svetasofia@bsconsult.bg
ул." Гюешево" № 21

Описание:

Управител: д-р ЯнчеваИзпълнителна агенция по лекарствата
За контакт: дир.43471; 9434046; факс 9434487
E-mail: bda@bda.bg
бул. "Янко Сакъзов" № 26

Описание:

Управител: Александър ЯнковИзпълнителна агенция по трансплантация
За контакт: 9312323; факс 9316151, 8324029
E-mail: iat@bgtransplant.bg
ул."Братя Миладинови" № 118

Описание:

Управител: проф. д-р Христо КумановНЕЛК
За контакт: дир.и факс 9541115, ц. 9541188
бул."Акад.Ив.Гешов” № 15

Описание:

Управител: д-р Кънчо РайчевНЦ по заразни и паразитни болести
За контакт: дир. 9442875; счет.8435576; факс 9433075
E-mail: ncipd@ncipd.netbg.com
бул." Янко Сакъзов" № 26

Описание:

Управител: проф. д-р ПетруновНЦ по опазване на общественото здраве
За контакт: секр.9549390, счет. 9549625
E-mail: ncoz@abv.bg
бул."Акад. Ив. Гешов" № 15

Описание:

Управител: ст.н.с. .д-р Стефка ПетроваНЦЗИ
За контакт: дир. 9515302-03; счет. 9549483, л.с. 9174030, факс 9515238
бул."Акад.Ив.Гешов” № 15

Описание:

Управител: доц. Християн ГриваНЦН
За контакт: дир.8319015; ц-8326136; факс 8321047
E-mail: ncn@ncn-bg.org
ул."Пиротска" № 117

Описание:

Управител: д-р Цвета РайчеваНЦРРЗ
За контакт: 8626036/7,8; счет.8623314; факс 8684074
E-mail: ncrrp@ncrrp.org
бул. "Кл. Охридски" № 132

Описание:

Управител: доц.д-р Радостина ГеоргиеваНЦХТ
За контакт: дир. 9701106; зам.дир. Доц.Тошков 9701134; секр. 9701104, секр. 9701105; факс 9701107
E-mail: ncht_bg@abv.bg
ул. "Пловдивско шосе" № 6

Описание:

Управител: доц. д-р Андрей АндреевРИОКОЗ
За контакт: 8312131; факс 8312129
E-mail: clients@sriokoz.com
ул."Враня" № 20

Описание:

Управител: д-р Михаил ПоповРЦЗ
За контакт: 9443385; факс 9442594
E-mail: rczsofia@abv.bg
ул."Д.Греков" № 2

Описание:

Управител: д-р Красимир КушевЦСМП
За контакт: дир.9357233, секр. 9357221,счет. 9357231; факс 9835224
бул. "В. Левски" № 129

Описание:

Управител: д-р Георги Гелев