София


Спешни телефонни номера

Описание:

Единен номер за спешни случай: 112

 

Бърза помощ: 150

 

Пожарна: 160

 

Полиция: 166

 

Забележка: За медицински случаи, които не се катеогиризират като спешни (животозастрашаващи), потърсете вашия личен лекар. Той може да ви каже къде можете да бъдете прегледани извън работно време.