СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Димитър Лазаров

д-р Димитър Лазаров
хирургия
Работи в 2-ра хирургия в 5-та МБАЛ