СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Давит Хунашвили

Дата на раждане 21.04.1976

2005г -висше образование по медицина, Медицински университет, Варна

2010г-2012г - специализация по УНГ болести- МБАЛ "Св. Анна-Варна" АД

2013г - лекар УНГ в МБАЛ “Токуда Болница София”

2012-2014- специализация по УНГ болести Университетска болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ”