СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Валентин

д-р Валентин
нервни болести
Завършва медицина 1989г в ВМА-гр.Варна. Придобива специалност нервни болести в ВМА-София 1993г. Специализира Спешна неврология в ИСУЛ"София. Преминава основен курс по Детска неврология към УБ"Св.Наум" през 1996г. Придобива последователно правоспособност по Невросонография и Клинична Електромиография,като в момента работи и по двете методики. Преминава успешно курс за вътрешен одитор към Муди интернейшънъл-ИСО. Работи в момента в МБАЛ-Русе-АД-в Отделение по обща и съдова неврология и към Медицинския център на МБАЛ-Русе.