СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Ваня Цекова

Др Ваня Цекова работи в дентален център Кавидент - една от най-модерните клиники в страната. Практикува обща стоматология с насоченост към естетичните възстановявания във фронта. Работи в колаборация със специалистите по имплатология, хирургия, ортодонтия, детска стоматология и пародонтология, с които клиниката разполага.