СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Виолета Рилчева

Д-р Виолета Рилчева
Вътрешни болести, репродуктивна андрология

1998 г. Завършва висше образование по специалността „Медицина" в Медицински университет – Плевен.

2004 г. – Придобита специалност Вътрешни болести

2009 г. - Следдипломна квалификация по андрология в Медицински университет - София.

2009 г. май, -  курс на тема: „Спермална ДНК: структура, увреждане и протекция – от фундаменталната наука към клиничното приложение” в Каролинска институт, Стокхолм, Швеция.

2009 г. септември, - разширен курс на тема: "Определяне морфологията на сперматозоидите по стриктните критерии на Кruger - Tygerber,s" с успешен положен изпит по темата - Каролинска университетска болница, Стокхолм. Организатори - ESHRE и NAFA.

2009 г. октомври, - курс на тема: "Репродуктивна андрология - връзка между лабораторията и клиничната практика" Солун, Гърция. Организатор - ESHRE.

2010г. март, - курс на тема: " Криопрезервация на сперматозоиди и тестикуларна тъкан" - Гранада, Испания

2010 г., юли, докторант по Имунология в Медицински университет - Плевен, тема на разработката: : " Влияние на ДНК-фрагментационният тест на сперматозоидите по отношение успеха на ин витро процедурите и ранното постимплатационно развитие на ембриона"

2011г. февруари, - специализация в " Маркес институт" - Барселона, на тема: Ин витро оплождане, спермален анализ и предимплантационна генетична диагностика

За контакти: dr.rilcheva@gmail.com