СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Добринка Маджарова

Д-р Добринка  Маджарова
Вътрешни болести, обща медицина

Родена 1961г -гр. Средец -обл. Бургас

1985 г. --Медицински УНИВЕРСИТЕТ -гр ,Варна

От 1989 до сега - в гр. Ямбол --участъков лекар, а сега семеен лекар - ДКЦ-1

1993--СПЕЦИАЛНОСТ Вътрешни болести

1999 -специалност Обща Медицина

от 2009 г. специализира Здравен мениджмънт в Университет Ас. Златаров --БУРГАС

Предстои дипломна работа и защита -май -2011.