СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Анна Ганчева

Д-р Анна Ганчева
офталмолог, Клиника "Вижън"

Образование:

2006 Призната специалност "очни болести" – УМБАЛ „Св.Анна” – София, председател на държавната комисия : Акад.П. Василева

1998 Магистър-лекар, Медицински университет - София

Курсове и квалификации

2006 Сертифициран курс към МУ, София: "Лазер терапия при заболявания на хориоретината”

2006 Специализация със стипендия на Европейското дружество по офталмология – SOE Грант за 2006 на тема: „Консервативна ретинология и лазертерапия: Флуоресцеинова ангиография, Оптична кохерентна томография на заден очен сегмент, Лазертерапия на преден и заден очен сегмент” при проф.Г.Ланг, Университетска очна клиника, Улм, Германия

2006 Сертифициран изпит по Очни болести на английски език към Международно Консулство по офталмология ICO: "International basic science assessment for ophthalmologist"

2005 Специализация със стипендия на Немско офталмологично дружество – DOG: „Глаукома” при проф.Греен, Университетска Очна клиника, Вюрцбург, Германия

2004 Специализация и положен курсов изпит на немски език „Очни болести”, Университетска Очна клиника, Улм, Германия

2002 - 2006 Специализация по „Очни болести” към УМБАЛ „Света Анна”, София. Ръководител на специализацията акад.П.Василева.

1992 - 1998 Медицински университет, София

1987 - 1992 Немска езикова гимназия, гр.Добрич

Д-р Ганчева работи в клиника "Вижън"

Mail: vision@lazervision.eu