АДИФАРМ

Адрес: 1700 София, "Симеоновско шосе" 130

Сайт: www.adipharm.com/

АДИФАРМ – Производител на Качествени, Ефикасни и Достъпни Лекарства

Адифарм ЕАД е основана през 1994г. като компания за продажба на лекарствени продукти.

Натрупала традиция и опит през годините и стриктно следвайки амбициозна инвестиционна програма, днес Адифарм разполага със своя производствен корпус над 4000 кв.м. на територията на град София.

Заводът е оборудван със съвременни, високопроизводителни машини от най-ново поколение и има потенциал за производство на голяма гама капсулни и таблетни форми. Цялото производство е сертифицирано по GMP.

Основни принципи в политиката на Адифарм са лоялност, коректност и надеждност в отношенията с партньорите. Това прави Адифарм търсен и предпочитан бизнес партньор. Фирмата работи в активно сътрудничество с водещи световни фармацевтични компании и има договори за съвместно производство и доставка.

Адифарм притежава собствени търговски марки. Има регистрирани и в процес на регистрация множество продукти, производство и продажби над 100 търговски марки.

Продукцията на Адифарм е добре позната на българския пазар, както и на пазарите в чужбина.

Адифарм ЕАД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана фармацевтична фирма. Дейността на компанията е насочена в две основни направления:

- разработване, производство и продажба на лекарства

- производство и продажба на хранителни добавки

a: 1700 София, "Симеоновско шосе" 130 
t: +359 (0) 2 860 20 00
f: +359 (0) 2 860 20 00
e: office@adipharm.com
w: www.adipharm.com