Ин витро АГ Медицински център „Димитров“

Адрес: гр. София, ул. „Константин Иречек“ 17

Сайт: invitro.bg

Ин витро АГ Медицински център „Димитров“ e създаден през 1995 г. и е специализиран в лечението на всички форми женски и мъжки инфертилитет и криоконсервация на репродуктивни клетки, тъкани и стволови клетки. В Центъра се проследяват и бременности.

► В Центъра работят висококвалифицирани специалисти с научни степени и звания и дългогодишен опит в съответната област, многократно специализирали във водещи световни клиники. Двамата ембриолози, които работят в Центъра, са сертифицирани от ESHRE. Наш консултант е видният австрийски професор Файхтингер, ръководител на екипа, създал първото IVF бебе в Австрия.

► Ин витро АГ Медицински център „Димитров“ е единственият български център, oдобрен за член на Международната асоциация на ин витро клиниките APART (International Association of Private Assisted Reproductive Technology Clinics and Laboratories).

► Центърът работи с ЦФАР (Фонда за асистирана репродукция). Документите за кандидатстване се оформят в рамките само на 10-15 мин. и се подават във Фонда от наш координатор, така че двойката да не губи излишно време.

► В Центъра стриктно се спазват началните часове на предварително назначените консултации, прегледи, стимулации, защото знаем колко ценно е времето на нашите пациенти и колко неудобства им причинява отсъствието от работа.

► Работният цикъл на Центъра е гъвкав – при нужда наш консултант може да извърши преглед извън работно време или в почивните дни, в удобно за Вас време, след предварително уговорен час.

► Специалистите в АГ център „Димитров“ не работят на конвейер. Те предоставят пълната информация на всяка двойка за диагнозата, начина на лечение и перспективите.

►В АГ център „Димитров“ индивидуалният подход към всяка двойка с репродуктивен проблем е стил на работа, изграден с годините практика.

►ЦЕНТЪРЪТ ПРОВЕЖДА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ДВОЙКИ С ПРОБЛЕМНО ЗАЧЕВАНЕ ВСЯКА ПОСЛЕДНА НЕДЕЛЯ ОТ МЕСЕЦА. ПРЕДВАРИТЕЛНО МОЖЕТЕ ДА ЗАПИШЕТЕ ЧАС НА ТЕЛЕФОН 954 7340.

►В Ин витро АГ Медицински център „Димитров“ вече е създадена криобанка с донорски яйцеклетки.

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ ОТ ДРУГИТЕ ИН ВИТРО ЦЕНТРОВЕ?

Криоконсервацията на овариална тъкан е нова биотехнология, разработена с цел създаване на герминативни банки. Развитието й се свързва с възможностите за възстановяване на женските репродуктивни функции, увредени вследствие на определено заболяване, химиотерапия и др. В България през 2001 г. е стартирана фундаментална изследователска програма върху приложението на овариалната криоконсервация и трансплантация в асистираната репродукция и лечението на инфертилитет при жената.

У нас изследванията в тази област започват през 2000 г. в рамките на договор за съвместна научноизследователска и приложна дейност между Института по биология и имунология – БАН, и АГ център „Димитров“.

Известно е, че повечето онкотерапевтични агенти са цитотоксични, а яйчниците са чувствителни към такива въздействия, особено към влиянието на алкилиращи агенти и йонизираща радиация. Нарасналите възможности на онкологичната медицина позволяват на много пациенти да бъдат успешно лекувани и да имат дълга преживяемост. За съжаление, те не могат да възстановят репродуктивния си потенциал след високите дози химиотерапия, а около 20% губят и стероидогенезата си. Замразяването на овариални фрагменти преди началото на терапията може да се разглежда като потенциална стратегия за запазване на фертилитета на тези жени. Нашите специалисти имат богат опит в криоконсервацията на овариална тъкан, доказателство за което са многобройните им публикации в реномирани научни издания. За провеждане на изследвания, касаещи наличието на стволови клетки в яйчника, Ин витро АГ център „Димитров“ кандидатства по проект с ръководител доц. Пламен Тодоров пред Министерството на образованието, младежта и науката. За наша радост той бе одобрен и получи финансиране от МОНТ.

Признание за високия професионализъм на специалистите е фактът, че д-р Димитров и доц. Тодоров са избрани единодушно за председатели съответно на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (обединяваща усилията на лекарите, работещи в областта на стерилитета) и на Българската асоциация по репродуктивна човешка ембриология.

За изследванията по криоконсервация на овариална тъкан колектив под ръководството на д-р Димитров е награден с престижната награда Signum Laudis Pro Scientiae Meritis за най-добра разработка в областта на медико-биологичните науки за периода 2002–2003 г. От многобройните постижения на Центъра може да се отбележи още раждането на първото (и засега единствено) бебе в България от замразена яйцеклетка, внедряването в нашата страна на техниките за ко-култивиране, предимплантационна генетична диагностика, витрификацията на ембриони и др.

e-mail: office@invitro.bg
website: http://invitro.bg
тел.: 02/ 954 7340

адрес: гр. София, ул. „Константин Иречек“ 17