СПЕЦИАЛИСТИ

Христина Николова

Христина Николова
акушерка/медицинска сестра
Средно образование - Техникум по Хранително Вкусова и Химическа Промишленост - гр.Дупница. Специалност - Биотехнологичен синтез - випуск 1993год. ПМИ"Йорданка Филаретова" гр.София Специалност - Акушерка випуск 1997год. От 1.09.1997год. до 15.10.2004год. съм работила в Специализирана Болница за Активно Лечение на Детски Болести - гр.София, В Клиника по Неонатология. От 16.10.2004 год. до днес работя в Специализирана Болница за Активно Лечение на Деца с Онкохематологични Заболявания - Гр.София.