Ticlopid - Ticlopidine

Ticlopid е търговското наименование на лекарствения продукт ticlopidine, отпускан по лекарско предписание.

Ticlopidine намалява способността на кръвосъсърващите клетки в човешкия организъм (тромбоцитите) да се слепват една с друга и със стените на кръвоносните съдове. Така се намалява тенденцията за кръвосъсирване на нежелани места каквито са например ло-мадките кръвоносни съдове.

Тiclopid обикновено се използва при пациенти с предишен удар или които са имали един или повече предупредителни пристъпи, подсказващи повишен риск за удар, като преходни исхемични пристъпи, исхемични неврологични промени или миниударй. За удар се говори, когато се образува сьсирек (или тромб) в кръвоносен съд в мозъка или в друга част на тялото, който се откъсва и пътува до мозъка (ембол). В клинични изпитвания TICLOPID е показал както намаляване на смъртността, вследствие на удар, така и намаляване появата на първи или повторен удар при тези пациенти.

За какво трябва да информирате Вашия лекар преди да започнете приема на TICLOPID?

Преди започване на лечението с ticlopid, Вашият лекар трябва да знае дали;

Сте имали предишна реакция към ticlopid или към някоя от неактивните му съставки;

Имате анамнеза за нарушения в кръвта като намален брой бели кръвни клетки (неутропения), намален брой тромбоцити (тромбоцитопения) или липса на бели кръвни клетки (агранулоцитоза);

Имате активно кървене като стомашна язва или язва на червата, пнтракраниално (вътречерепно) кървене;

Имате тежко чернодробно заболяване

Бременна сте, планирате да забременеете или кърмите своето дете,

Вземате други лекарства, включително такива които не са Ви предписани от лекар. Известно е, че TICLOPID взаимодейства с някои медикаменти.

Тази информация ще помогне на Вашия лекар и на Вас да решите дали да вземате TICLOPID и какви допълнителни грижи са необходими докато приемате това лекарство.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"