Thioctacid 600 HR - Thioctic acid

Лекарственият продукт е известен и под търговските имена Тиогамма, Неуролипон.

Използва се за лечение на симптомите на периферната (сензомоторна) диабетна полиневропатия.

Едновременният прием с храната може да доведе до намалена абсорбция на тиоктовата киселина. Затова се препоръчва цялата дневна доза да се приема наведнъж преди закуска, особено при пациенти с удължен стомашен пасаж.

Продуктът не е изследван при деца и подрастващи и в тази връзка липсва клиничен опит, поради което лекарственият продукт не трябва да се използва при пациенти от тези възрастови групи.

Редовната употреба на алкохол представлява значителен рисков фактор за възникването и прогресирането на невропатична клинична картина и това може да доведе до намаляване на успеха от лечението с Тиоктацид. Поради това пациенти с диабетна полиневропатия трябва, доколкото е възможно, да се въздържат от консумацията на алкохол. Това важи и за свободните от терапия интервали.

При едновременна употреба, може да бъде отслабено действието на цисплатината. Тиоктацид е метален хелатор. Поради това от основни съображения той не трябва да се приема едновременно с метални съединения (напр. продукти на желязото, магнезия, млечни продукти, поради съдържащия се в тях калций). Тъй като може да бъде засилен хипогликемичния ефект на инсулина и на оралните антидиабетни лекарствени продукти, се препоръчва редовен мониторинг на кръвната глюкоза, особено в началото на терапията с лекарството.

В изолирани случаи се съобщава за появата на гастроинтестинални симптоми, като напр. гадене, повръщане, коремна болка, както и за диария.

В отделни случаи се съобщава за алергични реакции, изразяващи се в кожен обрив, уртикария и сърбеж.

Въз основа на подобрения глюкозен толеранс в отделни случаи може да се наблюдава спадане на нивото на кръвната захар. В тези случаи са описани симптоми, подобни на тези при хипогликемията, като замаяност, изпотяване, главоболие и зрителни смущения.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"