Alpha D3 - Alfacalcidol

Медикаментът се използва за лечение на състояния, при които е променен калциевия метаболизъм, поради нарушения в процеса на 1 а-хидроксилирането, като напр. понижена бъбречна функция; при други нарушения свързани с витамин Д-резистентност; при остеопороза, поради понижено усвояване на калций. Прилага се и при:

Бъбречна остеодистрофия (бъбречно костно заболяване);

Хипопаратиреоидизъм (значително намалена функция на паратиреоидните жлези);

Хиперпаратиреоидизъм (увеличено количество на паратиреоиден хормон) с костно заболяване;

Хранителен и малабсорбционен рахит и остеомалация (размекване на костите).

Хипофосфатемичен витамин Д

Псевдо-дефицитен рахит (Д-зависим Тип I) и остеомалация;

Остеопороза

АЛФА Дз не трябва да се прилага при:

Хиперкалциемия (повишено количество на калций в организма);

Хиперфосфатемия (повишено количество на фосфат) в организма (с изключение на случаите, когато е свързана с хипопаратироидизъм);

Хипермагнеземия повишено количество на магнезий в организма.

АЛФА Дз не трябва да се прилага при пациенти с:

показания за витамин Д: токсичност;

установена свръхчувствителност към витамин Д или някои от неговите производни. Предупреждение: Лекарственият продукт съдържа фъстъчено масло! В редки случаи фъстъченото масло може да провокира тежки алергични реакции.

Бременност

Няма достатъчно доказателства, които да определят доколко е безопасен приемът на АЛФА Д3 по време на бременност. Проучванията при животни не показват никакъв риск, но както всички други лекарствени продукти, алфакалцидол може да се прилага по време на бременност само, ако лечението е наложително и няма по-добри алтернативи.

Кърмене

Въпреки, че не е установено с абсолютна сигурност, много е вероятно да се установи повишено ниво на 1,25-дихидроксивитамин Д3 в кърмата на майки лекувани с АЛФА Д3. Това от своя страна би могло да окаже някакво влияние върху калциевия метаболизъм на кърмачето и е необходимо да се помисли за прекъсване на кърменето.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!

 « обратно към "Лекарства"