NovoNorm - Repaglinide

NovoNorm е лекарствен продукт, съдържащ активното вещество репаглинид. Предлага се под формата на кръгли таблетки (бели: 0,5 mg; жълти: 1 mg; прасковен цвят: 2 mg).

NovoNorm се използва за лечение на пациенти, които имат захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим диабет). Използва се едновременно с диета и упражнения за намаляване на нивата на кръвната глюкоза (захар) при пациенти, при които с диета, намаляване на теглото и физическа активност, хипергликемията (високи нива на кръвната глюкоза) вече не може да се контролира. NovoNorm може да се използва в комбинация с метформин (друго противодиабетно лекарство) при пациенти с диабет тип 2, при които самостоятелното приложение на метформин не осигурява задоволителен контрол.

Медикаментът се приема обикновено до 15 минути преди всяко основно хранене. Дозата се коригира до постигане на оптимален контрол. Кръвната глюкоза на пациента трябва да се изследва редовно от лекар, за да се установи най-ниската ефективна доза. NovoNorm може да се използва и при пациенти с диабет тип 2, чиито нива на кръвна глюкоза обикновено се контролират добре с диета, но които изпитват временна загуба на контрол върху кръвната глюкоза.

Препоръчваната начална доза е 0,5 mg. Може да се наложи увеличаване на тази доза след една или две седмици.

Ако пациентите преминават от друго противодиабетно лекарство, началната препоръчвана доза е 1 mg.

NovoNorm не се препоръчва при деца под 18-годишна възраст, поради липса на данни за неговата безопасност и ефективност в тази възрастова група.

Най-честите нежелани реакции при NovoNorm (наблюдавани при между 1 до 10 от 100 пациенти) са хипогликемия (ниски нива на кръвната захар), абдоминална (коремна) болка и диария). За пълния списък на всички наблюдавани при NovoNorm нежелани реакции – вижте листовката.

NovoNorm е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към репаглинид или някоя от другите съставки. Лекарството е противопоказно и при пациенти с диабет тип 1 (инсулинозависим), които нямат ‘C-пептид’ в кръвта си (маркер на диабет тип 1). NovoNorm е противопоказен и при пациенти с диабетна кетоацидоза (високи нива на кетони [киселини] в кръвта), при пациенти със сериозни чернодробни проблеми или при пациенти, приемащи гемфиброзил (лекарство, използвано за намаляване на мазнините в кръвта). Дозирането на NovoNorm може да се коригира, когато се прилага с някои лекарства за заболявания на сърцето, болкоуспокояващи, лекарства за астма и други заболявания.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"