Januvia - Sitagliptin

Januvia е лекарство, съдържащо активното вещество ситаглиптин (sitagliptin). Предлага се под формата на кръгли таблетки (розови: 25 mg; бежови: 50 mg и 100 mg).

За какво се използва Januvia?

Januvia се използва при пациенти с диабет тип 2 за подобряване на контрола върху нивата на

кръвната глюкоза (захар). Използва се в допълнение към хранителен режим и упражнения по

следните начини:

самостоятелно при пациенти, при които не е постигнат задоволителен контрол с хранителен

режим и упражнения и при които не е подходящ приемът на метформин (противодиабетно

лекарство);

в комбинация с метформин или PPAR-гама агонист (вид противодиабетно лекарство), напр.

тиазолидиндион при пациенти, при които не е постигнат задоволителен контрол с

метформин или PPAR-гама агонист, прилагани самостоятелно;

в комбинация със сулфанилурея (друг вид противодиабетно лекарство) при пациенти, при

които не е постигнат задоволителен контрол със сулфанилурея, прилагана самостоятелно, и

при които метформин не е подходящ;

в комбинация с метформин и сулфанилурея или PPAR-гама агонист при пациенти, при

които не е постигнат задоволителен контрол с двете лекарства;

в комбинация с инсулин, със или без метформин, при пациенти, при които не е постигнат

задоволителен контрол с постоянна доза инсулин.

Как да използвате Januvia?

Januvia се приема в доза от 100 mg веднъж дневно със или без храна. Ако Januvia се приема със сулфанилурея или инсулин, може да се наложи дозата на сулфанилурея или инсулин да бъде намалена, за да се понижи рискът от хипогликемия (ниски нива на кръвната захар).

Как действа Januvia?

Диабет тип 2 е заболяване, при което панкреасът не произвежда достатъчно инсулин, за да се

контролира нивото на глюкозата в кръвта, или при което организмът е неспособен да използва инсулина ефективно. Активното вещество в Januvia е инхибитор на дипептидил пептидаза 4 2/3 (DPP-4). Действието му блокира разграждането на инкретин хормоните в организма. Тези хормони се освобождават след хранене и стимулират панкреаса да произвежда инсулин. Като повишава нивата на инкретин хормоните в кръвта, ситаглиптин стимулира панкреаса да произвежда повече инсулин, когато нивата на глюкозата в кръвта са високи. Ситаглиптин не действа, когато глюкозата в кръвта е ниска. Ситаглиптин намалява също количеството глюкоза, произвеждано от черния дроб, като повишава нивата на инсулина и понижава нивата на хормона глюкагон. Съвкупно тези процеси намаляват нивата на глюкозата в кръвта и подпомагат контролирането на диабет тип 2.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"