Eucreas - Vildagliptin/Metformin hydrochloride

Eucreas е показан за лечение на пациенти със захарен диабет тип 2, при които не е възможно да се постигне задоволителен гликемичен контрол, при максимално поносимата за тях доза перорално приложен метформин или при пациенти, които вече са лекувани с комбинацията вилдаглиптин и метформин под формата на отделни таблетки. Въз основа на дозата метформин, приемана в момента от пациента, лечението с Eucreas може да се започне с таблетки от 50 mg/850 mg или от 50 mg/1 000 mg два пъти дневно, едната таблетка сутрин, а другата – вечер. Препоръчваната дневна доза е 100 mg вилдаглиптин плюс 2 000 mg метформин хидрохлорид.

Пациентите, които получават вилдаглиптин и метформин като отделни таблетки могат да преминат на Eucreas, съдържащ същите дози от всеки компонент.

Дози по-високи от 100 mg вилдаглиптин не се препоръчват.

Няма опит с приложението на вилдаглиптин и метформин в тройна комбинация с други антидиабетни лекарствени продукти.

Приемането на Eucreas с или веднага след хранене може да намали стомашно-чревните симптомии, свързани с метформин.

Eucreas не трябва да се прилага при пациенти с чернодробно увреждане, включително тези със стойности на аланин аминотрансфераза (АЛАТ) или аспартат аминотрансферазата (АСАТ) преди започване на лечението > 3 пъти горната граница на нормалното.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"