Карсил - Silymarin

Медикаментът се употребява при токсични чернодробни увреждания. За допълнително лечение при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черния дроб или цироза.

Прилага се в доза 35-70 mg (1-2 табл.) 3 пъти дневно. Лечението на тежки чернодробни интоксикации започва с доза 140 mg, 3 пъти дневно и продължава с доза 140 mg, 2 пъти дневно. Курсът на лечение най-често е с продължителност 3 месеца. При деца дневната доза е 5 mg/kg телесна маса, разпределена в 2-3 приема.

Взаимодействие с др. лекарствени средства:

Няма данни за клинично значими взаимодействия.

В някои случаи са наблюдавани слаб лаксативен или диуретичен ефект. Много рядко при предразположени пациенти е наблюдавано засилване на предшестващи вестибуларни нарушения, които отзвучават след преустановяване на приема на препарата.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"