Конюктивит

Конюнктивитът е възпаление на окото, като причините за това са многобройни. Състоянието най-често се включва в понятието червено око, тъй като основният му отличителен белег е общото зачервяване на очния булбус (кълбовидното тяло с формата на луковица).

Настоящото е съвет и не е препоръка. Моля не предприемайте самолечение! При наличие на подобни симптоми, посетете личния си лекар!