Висока температура

Високата температура придружава почти всички болестни процеси в човешкото тяло. Според хомеопатите тя дори е полезна, тъй като показва, че тялото ни се опитва да се пребори с някакъв вид инфекция.

Настоящото е съвет и не е препоръка. Моля не предприемайте самолечение! При наличие на подобни симптоми, посетете личния си лекар!