ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Изследвания

МРV - Среден обем на тромбоцита

Средният обем на тромбоцитите представлява общия обем на всички тромбоцити, разделен на техния брой. Той е показателен за големината на тромбоцитите.

Референтна стойност: 7.80-11.0 fl« обратно към "Изследвания"