ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Изследвания

RDW - ширина на еритроцитното разпределение

Референтна стойност: 11.60-13.70%

Девиацията е разсейване на еритроцитите в зависимост от обема им. Увеличава се при анемии, при които е налице анизоцитоза - наличие на еритроцити с различна големина извън физиологично допустимите граници.« обратно към "Изследвания"