Venofer - Saccharated Iron Oxid

Venofer е показан за лечение на железен дефицит когато е налице клинична нужда от бързо желязозаместване, при пациенти които не толерират перорален железен прием, или не са подходящи за перорална желязотерапия, при активни възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт, където пероралните железни продукти са неефективни.

Venofer трябва да се прилага само като капкова венозна инфузия, бавно инжектиране или чрез директно инжектиране във венозния крайник на диализатора. Препаратът не е подходящ за интрамускулна употреба, както и за болус инжектиране, където цялата доза необходимо желязо, заместващо тоталния железен дефицит на пациента се прилага посредством едининична инфузия. Преди първоначалното приложение на първата лечебна доза Venofer, е необходимо на пациента да се даде пробна доза. В случай на проява на алергични реакции или непоносимост, терапията трябва веднага да се спре.

За предпочитане е Venofer да се прилага посредством бавна инфузия (с цел намаляване риска от хипотензивни реакции и паравенозно инжектиране). 1 ml Venofer (20 mg желязо), трябва да се разтваря максимално в 20 ml 0.9% р-р на сол незабавно преди инфузия респективно 5 ml в максимално 100 ml.

Преди първоначалното приложение на терапевтичната доза при нови пациенти, първите 20 mg желязо при възрастни и деца с телесно тегло над 14 кг и половината от дневната доза 1.5mg желязо/kg при деца с телесно тегло под 14 кг, трябва да бъдат приложени за не по-малко от 15 минути като тест доза. Ако не се появят нежелани лекарствени реакции, останалата част от разтвора може да бъде приложена с препоръчителната скорост на инфузия.

Преди първоначалното приложение на терапевтичната доза при нови пациенти, като тест доза първите 1 ml Venofer (20 mg iron) при възрастни и деца с телесно тегло над 14 кг и половината от дневната доза (1.5mg iron/kg) при деца с телесно тегло под 14 кг, трябва да бъдат приложени за не по-малко от 1 - 2 минути. Ако не се появят нежелани лекарствени реакции, след изчакване в продължение на 15 минути, останалата част от разтвора може да бъде приложена с препоръчителната скорост на инжектиране. След инжектиране, ръката на пациента се изпъва.

Инжектиране в диализатора: Venofer може да се прилага посредством директно инжектиране във венозния крайник на диализатора при същите условия, както при интравенозно инжектиране.

Както всички парентерални лекарствени продукти с желязо, така и Venofer не трябва да се прилага едновременно с други лекарствени продукти съдържащи желязо, предназначени за перорален прием, тъй като се наблюдава намалена абсорбция на желязото при перорално приложение. Ето защо, перорален прием на желязо може да започне едва 5 дни след прилагане на последната инжекция Venofer.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!

Изтегли описанието


« обратно към "Лекарства"