ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Изследвания

Hb (хемоглобин) - Oсновна съставка на еритроцитите

Хемоглобинът е основната съставка на еритроцитите. Главната му функция е да пренася кислород от белите дробове до тъканите.

Намалената концентрация на хемоглобин е белег за анемия. За лека анемия се говори при стойности на хемоглобина между 140 (120 за жените) и 90 g/l, за умерена анемия – между 90 и 60 g/l и за тежка – под 60 g/l.

Повишена концентрация на хемоглобин има при полицитемия вера, вродени сърдечни пороци, хронична обструктивна белодробна болест и др.

Референтни стойности 135-180 g/l« обратно към "Изследвания"