КЛИНИКА МАЛИНОВ – ИН ВИТРО ЛАБОРАТОРИЯ

12 ноември 2012 12:17 / ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ | Коментари: 21
КЛИНИКА МАЛИНОВ – ИН ВИТРО ЛАБОРАТОРИЯ

КЛИНИКА МАЛИНОВ – ИН ВИТРО ЛАБОРАТОРИЯ

Напълно оборудвана с микроскопска техникaа на Leica, единствената в България.

1. С какво тази Leica AM6000 превъзхожда всички останали? Напълно интегрирана система: инвертен микроскоп със специално конструиран за него микроманипулатор „Епендорф“.

2. Най-висококачествена оптика в световен мащаб – тази на „Лайка“, съвършена визуализация на биологичния обект. В съчетание с удобен робот за манипулации с репродуктивни клетки .

3. Уникална автоматизирана система, с която се работи лесно и удобно. От един контролен блок се управляват едновременно микроскоп и микроманипулатор – с едно кликване на бутона на мишката апаратът мигновено се привежда в готовност за работа, в режим за ICSI или IMSI (според избора на оператора). Всяка система изисква настройки по време на работа – смяна на обективи – за различните увеличения, контрасти, светлина, филтри, фокусиране, позиции в петрито, за да се постигне оптимален образ при микроинжектиране на яйцеклетката. Дори и най-умелият и сръчен оператор (ембриолог) губи време, за да постигне качество на образа на своя апарат!... При Leica AM6000 необходимите настройки се задават само с едно натискане на бутона. Така времето на престой на репродуктивните клетки извън инкубатора се свежда до минимум. Много фактори са жизненоважни при работа с репродуктивни клетки и всеки от тях играе решаваща роля за развитието на качествени ембриони. Не можем напълно да елиминираме фактора „Време извън инкубатор“, но с Leica AM6000 значително го намаляваме.

4. Защо IMSI, а не ICSI? Друг важен фактор за развитието на добри ембриони е качеството на гаметите – сперматозоиди и яйцеклетки. Тук AM6000 намира решение - прилагане на DIC микроскопия за оценка на морфологията на отделните сперматозоиди преди ICSI – високо увеличение на образа с имерсионен обектив 100х. Системата постига увеличение до над 10 000 (около 16 000) пъти за анализ на морфологията, което позволява прецизен и точен подбор на най-добрите сперматозоиди. Клиника Малинов планира закупуването на втора такава система, с което ще бъде осмата клиника в световен мащаб с две системи Leica AM6000. До момента в света функционират 73 такива системи, като нашата е една от тях.

5. Нашата Leica АМ6000 е уникална заради редица други предимства. Първото допълнително приложение е OCTAX Polar AIDE, което MTG ще интегрира в системата – това са специалeн зелен филтър и поляризатор на светлина, които позволяват визуализиране на делителното вретено на яйцеклетката и анализ на Zona pellucidа. Позицията на делителното вретено е определяща за оценка на зрелостта на яйцеклетката и нейната годност за инжектиране. То играе важна и решаваща роля при правилното делене на зиготата и развитието на качествен ембрион. Делителното вретено остава невидимо при нормалната светлина, с която работят обикновените инвертни микроскопи. Визуализирането му с нашата Leica АМ6000 ще позволява избор на най-подходящ момент за оплождане на клетката. Този метод на анализ и подбор на женски гамети, в съчетание с IMSI ще доведе до развитие на по-висок процент качествени ембриони. (Повишаваме имплантационния рейтинг, повече добри ембриони за замразяване като резерв при неуспех.)

6. Друго приложение на нашата Leica АМ6000 е лазерът с най-дълга история и опит – OCTAX Laser Shot System for ART отново на немската фирма MTG. Уникален за България. Тази система има изключителна научна основа и значителни предимства пред всички останали лазери, като едни от най-важните са:

  • Мощност на лазера Octax – 100-150mW – най-сигурен и най-безопасен, всички останали лазери – 300-400mW. Използването на лазер Octax намалява риска от прекомерно затопляне на ембриона по време на манипулация.

  • Единствената изпитана лазерна система в световен мащаб, която позволява работа на лазера в три увеличения – 25х, 40х и 60х обективи. Тази лазерна система е високоефективна в IVF лабораторията при процедури като асистирано излюпване преди ембриотрансфер, биопсия на полярно телце, биопсия на бластомер (ембрион ден 3), биопсия на трофоектодерма (ембрион ден 5) и имобилизиране на сперматозоидите преди инжектиране.

  • В Клиника Малинов биопсията на ембриона в различни стадии ще бъде рутинна практика, както е биопсията на полярно телце в Германия, на трофоектодерма в Англия, на бластомери в Западна Европа и САЩ. Апаратурата на Illumina (iScan), с която разполага Геномният център в Клиника Малинов, позволява извършването на прецизна преимплантационна генетична диагностика и скриниг дни преди ембрионът да бъде поставен в матката на пациентката. По този начин за ембриотрансфер могат да се използват ембриони с отрицателен резултат от изследването за генетични аномалии.

  • Обектив 60х на MTG позволява прецизен анализ и подбор на сперматозоидите според морфологичните им качества (IMSI) без имерсия, достигайки увеличение на образа 7200 пъти. Употребата на лазер с този обектив позволява бързо имобилизиране на подходящите сперматозоиди преди микроинжектиране.

  • Новият екип на Клиника Малинов лично е уточнил детайлите на това приложение с неговия създател Dr. Klaus Ring.

  • Съчетанието на Leica AM 6000 с технологиите на MTG е създадено с цел да повиши прецизността при микроманипулациите с репродуктивни клетки, осигурявайки бърза, лесна и удобна работа, както и безопасност и защита на деликатните проби.

7. За да осигурим оптимални условия на средата за работа с репродуктивните клетки, когато са извън инкубатора, ще използваме модерните ламинарни боксове с висок клас на защита Varolab – Avantgarde2 121 solo, с вградени инкубатори и газова система, както стереомикроскопи Leica.

8. Що се отнася до култивирането на зиготите и ембрионите – нашите тригазови инкубатори на К-system и Heraeus ще осигурят оптимални условия за нормалното им развитие и денонощно следене на показателите.

9. За да сме сигурни, че вашите клетки са добре защитени в оптимални условия на развитие, мониторинг системата на MTG ще следи онлайн денонощно условията на култивиране в инкубаторите (pH, t0, влажност, газова смес) и тези на криосъхранение в контейнерите.

10. Квалификация на ембриолозите

Светла Джунева-Димитрова: През 2009 г. завършва магистърска степен по лечебни растения в Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Още по време на следването си като бакалавър по биология през 2007 започва работа като криобиолог в първата частна Банка за стволови клетки под ръководството на д-р Лидия Гърчева, хематотрансфузиолог. В началото на 2008 г. Светла се включва в екипа на д-р Валентин Лачев като младши ембриолог и оттогава се занимава с асистирани репродуктивни технологии. Паралелно с ин витрото, от 2010 г. работи и като главен криобиолог в Биобанката към Центъра за върхови постижения „Транслиращи изследвания  в хематологията“ – Национална специализирана болница за активно  лечение на хематологични заболявания. През февруари  2011 е назначена като ембриолог-консултант към Специализирана болница за активно  лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ и допринася за възраждането  на IVF центъра там – Клиника „Репродуктивно здраве“. Светла завършва серия професионални обучения, сред които „Имунохематология“, „Витрификация“, „Лабораторни аспекти на ин витро оплождането“. През последната година интензивно повишава квалификацията си като ембриолог на Клиника Малинов, преминавайки през редица специализации в Западна Европа, с цел въвеждане на иновационни техники в асистираната репродукция за пациенти с репродуктивни проблеми в България. Завършва практически ICSI-IMSI Training курс в CMCO Schiltigheim към Страсбургския университет и втори под ръководството на Dr. Guy Cassuto в Laboratoire de Biologie Medicale Drouot, Париж, Франция. Успешно е преминала  курсове на обучение по преимплантационна генетична диагностика и клинична ембриология, проведени от Joyce Harper, Alpesh Doshi и Sioban Sengupta в University College London. А също и практически курсове за микроманипулации с репродуктивни клетки, биопсия на полярни телца, бластомери и трофоектодерма, организирани от Институт Маркес и Център по ембрионална медицина в Мадрид, Испания.

Светла е член на Съюза на българските биолози (СББ) и Европейската организация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).

11. Система за спермален анализ

SCA (Sperm Class Analyzer) – продукт на Microoptic, Испания, е автоматизирана диагностична система за анализ на най-важните параметри на човешките сперматозоиди, съгласно всички съществуващи критерии на Световната здравна организация (СЗО). Системата се отличава с висока бързина, прецизност, точност и репродуктивност, затова субективен анализ е практически невъзможен. Системата работи с микроскоп Leica и е предназначена за употреба от специалисти при осъществяването на спермален анализ, т.нар. спермограма. Това е софтуер, който напълно може да замести човешкото око, но по всяко време операторът има контрол върху системата, така че анализът е максимално прецизен и възможността за грешна диагноза се изключва. Системата е в състояние да извърши анализ за концентрация, подвижност, морфология по стриктни критерии на Крюгер, ДНК фрагментация и виталитет. В момента в България се работи и по два критерия на СЗО за спермален анализ, според които се установяват отклоненията от нормалната картина. В Клиника Малинов с новата система, внедрена от МТИ, спермалният анализ се извършва едновременно по двата критерия – от СЗО 1999 и СЗО 2010. Освен това ние, биолозите, сами програмираме как да изглежда съдържанието на спермограмата, така че да е ясна, предоставяйки данни за анализ и по двата критерия. Стремим се резултатът от изследването да е максимално разбираем за пациента, защото това е от особена важност за нас.

e-mail: office@malinov-clinic.com
сайт: http://malinov-clinic.com
телефон :02/ 965 57 11
адрес: гр.София, бул.”Гоце Делчев” 46

Опции: Изпрати на приятел, Абонирай се за дума
Сподели:
Novinite.bg
Виж коментари (21)   |   » Коментирай
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ
Автор: SUSAN BENSON  |  Дата: 1.02.2022 17:11

Здравейте, ако имате нужда от надеждна и надеждна компания, за да получите заем за финансиране на вашия проект, бизнес, заем за закупуване на къща или кола, не търсете повече от Sunshine Financial Group Inc. Ние предлагаме всички видове кредитни услуги, както обезпечени, така и необезпечени заеми, дългосрочни и краткосрочни заеми и много други за субсидиран лихвен процент от 3% годишно. За повече информация, пишете ни по имейл: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) или ми пишете директно на WhatsApp чрез: +447360502110 и получете отговор веднага

Ние сме компания за цялостно финансово обслужване и се ангажираме да ви помогнем да изпълните всичките си стремежи. Ние сме специализирани в предоставянето на структурирани финансови решения на физически лица и компании по най-ефективния и бърз начин.

Признавам факта, че получаването на законен заем винаги е било огромен проблем За хората, които имат финансов проблем и се нуждаят от решение за него, много хора намират за толкова трудно да получат заем за дялов капитал от местните банки или други финансови институции поради висок лихвен процент, недостатъчно обезпечение, съотношение дълг/приход, нисък кредитен рейтинг или други причини

Няма повече времена на чакане или стресиращи посещения в банка. Нашата услуга е достъпна 24/7 - можете да получите заем и да завършите транзакциите си, когато и където имате нужда

Ние предлагаме 24-часови заеми от световна класа. За запитвания/Въпроси? - Изпратете имейл до | sunshinefinancialgroupinc@gmail.com | или ни пишете на WhatsApp: +447360502110 | & Получете отговор незабавно.

Автор: LOAN OFFER  |  Дата: 13.01.2022 23:48

Здравейте господине/госпожо
Предлагаме заеми от: 10 000 до 9 500 000 € с лихва от 2%.
Знаете, че заемането на пари е забранено.
Трябва да получите заем, обърнете внимание на областите, в които можем.
Да ти помогне:
* Финансово
* Фирмен заем
* Ипотеки
* Инвестиционни заеми
* Кредити за автомобили
* Консолидация на дълга
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване на кредит
* Лични заеми
*Студентски заем
Търсите проект и имате нужда от финансиране, имате нужда от пари за плащане на сметките си, пари за инвестиране в бизнес.
свържете се с нас по имейл
[ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]

Автор: MRS. STEVEN  |  Дата: 9.01.2022 15:01

Аз съм на 51 години. Бизнес жена. Веднъж имах затруднения с финансирането
моят проект/работа. Ако не беше неговият добър приятел, който ме доведе
КРЕДИТНА ФИРМА ДЖОРДЖ УИЛЯМС, където получих заем от [150 000 долара] от неговата компания. Когато се свързах с тях, отне само 72 часа, за да одобря заема си и да го преведа по банковата ми сметка, след като изпълних всичките им
условия, определени в техния договор за заем / правилници. Дори ако
имате лоша кредитна способност, все пак ви предлагат услуга. Ако ти
се нуждаете от спешна финансова помощ, можете да се свържете с тях днес
получите заем чрез този имейл адрес:
[ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]

Автор: LOAN OFFER  |  Дата: 5.01.2022 23:43

Здравейте господине/госпожо
Предлагаме заеми от: 10 000 до 9 500 000 € с лихва от 2%.
Знаете, че заемането на пари е забранено.
Трябва да получите заем, обърнете внимание на областите, в които можем.
Да ти помогне:
* Финансово
* Фирмен заем
* Ипотеки
* Инвестиционни заеми
* Кредити за автомобили
* Консолидация на дълга
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване на кредит
* Лични заеми
*Студентски заем
Търсите проект и имате нужда от финансиране, имате нужда от пари за плащане на сметките си, пари за инвестиране в бизнес.
свържете се с нас по имейл [georgewilliamsloanfirm333@gmail.com]

Автор: LOAN OFFER  |  Дата: 5.01.2022 00:46

Здравейте господине/госпожо
Предлагаме заеми от: 10 000 до 9 500 000 € с лихва от 2%.
Знаете, че заемането на пари е забранено.
Трябва да получите заем, обърнете внимание на областите, в които можем.
Да ти помогне:
* Финансово
* Фирмен заем
* Ипотеки
* Инвестиционни заеми
* Кредити за автомобили
* Консолидация на дълга
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване на кредит
* Лични заеми
*Студентски заем
Търсите проект и имате нужда от финансиране, имате нужда от пари за плащане на сметките си, пари за инвестиране в бизнес.
свържете се с нас по имейл
[ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]

Автор: LOAN OFFER  |  Дата: 3.01.2022 01:24

Здравейте господине/госпожо
Предлагаме заеми от: 10 000 до 9 500 000 € с лихва от 2%.
Знаете, че заемането на пари е забранено.
Трябва да получите заем, обърнете внимание на областите, в които можем.
Да ти помогне:
* Финансово
* Фирмен заем
* Ипотеки
* Инвестиционни заеми
* Кредити за автомобили
* Консолидация на дълга
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване на кредит
* Лични заеми
*Студентски заем
Търсите проект и имате нужда от финансиране, имате нужда от пари за плащане на сметките си, пари за инвестиране в бизнес.
свържете се с нас по имейл [georgewilliamsloanfirm333@gmail.com]

Автор: john smith  |  Дата: 16.05.2021 15:42

Имате ли нужда от незабавен заем за финансиране на вашия бизнес, компания, плащане на сметки и бърз заем, за да промените живота си към по-добро, ще ви посъветвам да се свържете с тях, защото толкова вярвам, че те са най-добрият кредитор, който можете да получите онлайн. urgentloanonlineservice@gmail.com

Автор: mr scott  |  Дата: 19.02.2021 23:00

Здравейте,

Имате ли нужда от удобен заем за вашето удовлетворение? Предлагаме достъпен 3% лихвен заем за местни и международни кредитополучатели. Ние сме сертифицирани, надеждни, надеждни, ефективни, бързи и динамични и работим заедно. даваме дългосрочен заем от най-много от 1 до 50 години.

Имате ли нужда от директен, лесен и достъпен заем, за да погасите дълга, да започнете бизнес или нещо друго? Ако е така, свържете се с нас за вашето заявление за заем.

Тази оферта е за сериозни хора.

Имейл: accessloanfirm2030@gmail.com

WhatsApp: +79258159150


Ние сме сертифицирани,
надежден, надежден, ефективен, бърз и динамичен.

С Най-Добри Пожелания,
Г-н Скот
accessloanfirm2030@gmail.com

Автор: mr scott  |  Дата: 19.02.2021 22:59

Здравейте,

Имате ли нужда от удобен заем за вашето удовлетворение? Предлагаме достъпен 3% лихвен заем за местни и международни кредитополучатели. Ние сме сертифицирани, надеждни, надеждни, ефективни, бързи и динамични и работим заедно. даваме дългосрочен заем от най-много от 1 до 50 години.

Имате ли нужда от директен, лесен и достъпен заем, за да погасите дълга, да започнете бизнес или нещо друго? Ако е така, свържете се с нас за вашето заявление за заем.

Тази оферта е за сериозни хора.

Имейл: accessloanfirm2030@gmail.com

WhatsApp: +79258159150


Ние сме сертифицирани,
надежден, надежден, ефективен, бърз и динамичен.

С Най-Добри Пожелания,
Г-н Скот
accessloanfirm2030@gmail.com

Автор: Dean Thomas  |  Дата: 12.08.2020 20:14

Dear Sir,

We are broker firm in London-UK, we have direct Provider of BG/SBLC specifically for Lease and purchase, The provider is tested and trusted. We have been dealing with the company for paste 20 years. Interested Agent/Lessee should contact us.

Email: longmornprojectsfinance@gmail.com
Skype ID: longmornprojectsfinance@hotmail.com

whatsapp Number:+1(330)333-0498

Best Regard
Dean Thomas.

НАПИШИ КОМЕНТАР:
* ИМЕ: E-MAIL:
* КОМЕНТАР:
  * КОД ЗА СИГУРНОСТ:   Въведете кода от картинката: security code

* Полетата маркирани със звезда са задължителни. Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван публично.

Тъй като бихме искали форумът да е място за честни, откровени и интересни мнения, най-любезно молим да използвате учтив и неагресивен тон в постингите си.
Всяко мнение, което подтиква към расова или полова ненавист, към тероризъм, както и написаното на вулгарен език, ще бъде изтривано веднага. Откровени рекламни съобщения, особено тези с поставени хиперлинкове без никаква връзка с обсъжданите теми, ще бъдат квалифицирани като спам и няма да бъдат толерирани.
ОЩЕ ОТ ИСКАМ БЕБЕ:

Стресът преди забременяване е опасен за бебето

16.01.2017 (Коментари: 1)

Стресът няколко месеца преди зачеване увеличава с 53% риска от смърт на бебето през първата една година от живота му, предупреждават учени от университета на Индиана, предаде БГНЕС.

» Прочети

Пътят на всяка жена, бореща се да има дете

23.12.2016 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 18)

Това е изповедта на една жена, която е преживяла възможно най-ужасното нещо – дълги години искане да има дете и несполучливите опити.

» Прочети

Знаем ли всичко за недоносените бебета

29.11.2016 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 0)

Според определение на Световната здравна организация, недоносено е дете, родено преждевременно, преди завършване на 37 седмица от бременността на майката.

» Прочети

Алгебра на зачеването

25.11.2016 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 0)

Кога да потърсим специалист, ако бебето се бави?

» Прочети

Сега е идеалното време за забременяване

13.05.2013 (Коментари: 5)

Сега е идеалното време да забременеете, тъй като децата, заченати през пролетта, са по-здрави, показва ново проучване.

» Прочети

Ин витро АГ Медицински център „Димитров“

20.12.2012 / ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ (Коментари: 2)

Ин витро АГ Медицински център „Димитров“ e създаден през 1995 г. » Прочети

Проблемното забременяване заздравява връзката между мъжа и жената

6.11.2012 / д-р Петя Стефанова (Коментари: 2)

Ако вече няколко месеци и дори години с вашия партньор се опитвате да имате дете, но неуспешно, то няма начин вашата връзка да не се е променила.

» Прочети

Много секс не помага за забременяването

30.10.2012 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 7)

Взимайки решение за забременяване, повечето двойки правят една основна грешка – започват да мислят само за забременяването и да правят секс във всеки удобен момент, дори и по няколко пъти на ден.

» Прочети

Дни за забременяване

28.09.2012 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 7)

За разлика от мъжа при жената яйцеклетките се отделят не непрекъснато, а в определен момент от месечния цикъл, наречен овулация.

» Прочети

По-голям шанс за забременяване

20.09.2012 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 11)

Не е достатъчно само да решите, че искате да имате дете. » Прочети