КЛИНИКА МАЛИНОВ – ИН ВИТРО ЛАБОРАТОРИЯ

12 ноември 2012 12:17 / ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ | Коментари: 26
КЛИНИКА МАЛИНОВ – ИН ВИТРО ЛАБОРАТОРИЯ

КЛИНИКА МАЛИНОВ – ИН ВИТРО ЛАБОРАТОРИЯ

Напълно оборудвана с микроскопска техникaа на Leica, единствената в България.

1. С какво тази Leica AM6000 превъзхожда всички останали? Напълно интегрирана система: инвертен микроскоп със специално конструиран за него микроманипулатор „Епендорф“.

2. Най-висококачествена оптика в световен мащаб – тази на „Лайка“, съвършена визуализация на биологичния обект. В съчетание с удобен робот за манипулации с репродуктивни клетки .

3. Уникална автоматизирана система, с която се работи лесно и удобно. От един контролен блок се управляват едновременно микроскоп и микроманипулатор – с едно кликване на бутона на мишката апаратът мигновено се привежда в готовност за работа, в режим за ICSI или IMSI (според избора на оператора). Всяка система изисква настройки по време на работа – смяна на обективи – за различните увеличения, контрасти, светлина, филтри, фокусиране, позиции в петрито, за да се постигне оптимален образ при микроинжектиране на яйцеклетката. Дори и най-умелият и сръчен оператор (ембриолог) губи време, за да постигне качество на образа на своя апарат!... При Leica AM6000 необходимите настройки се задават само с едно натискане на бутона. Така времето на престой на репродуктивните клетки извън инкубатора се свежда до минимум. Много фактори са жизненоважни при работа с репродуктивни клетки и всеки от тях играе решаваща роля за развитието на качествени ембриони. Не можем напълно да елиминираме фактора „Време извън инкубатор“, но с Leica AM6000 значително го намаляваме.

4. Защо IMSI, а не ICSI? Друг важен фактор за развитието на добри ембриони е качеството на гаметите – сперматозоиди и яйцеклетки. Тук AM6000 намира решение - прилагане на DIC микроскопия за оценка на морфологията на отделните сперматозоиди преди ICSI – високо увеличение на образа с имерсионен обектив 100х. Системата постига увеличение до над 10 000 (около 16 000) пъти за анализ на морфологията, което позволява прецизен и точен подбор на най-добрите сперматозоиди. Клиника Малинов планира закупуването на втора такава система, с което ще бъде осмата клиника в световен мащаб с две системи Leica AM6000. До момента в света функционират 73 такива системи, като нашата е една от тях.

5. Нашата Leica АМ6000 е уникална заради редица други предимства. Първото допълнително приложение е OCTAX Polar AIDE, което MTG ще интегрира в системата – това са специалeн зелен филтър и поляризатор на светлина, които позволяват визуализиране на делителното вретено на яйцеклетката и анализ на Zona pellucidа. Позицията на делителното вретено е определяща за оценка на зрелостта на яйцеклетката и нейната годност за инжектиране. То играе важна и решаваща роля при правилното делене на зиготата и развитието на качествен ембрион. Делителното вретено остава невидимо при нормалната светлина, с която работят обикновените инвертни микроскопи. Визуализирането му с нашата Leica АМ6000 ще позволява избор на най-подходящ момент за оплождане на клетката. Този метод на анализ и подбор на женски гамети, в съчетание с IMSI ще доведе до развитие на по-висок процент качествени ембриони. (Повишаваме имплантационния рейтинг, повече добри ембриони за замразяване като резерв при неуспех.)

6. Друго приложение на нашата Leica АМ6000 е лазерът с най-дълга история и опит – OCTAX Laser Shot System for ART отново на немската фирма MTG. Уникален за България. Тази система има изключителна научна основа и значителни предимства пред всички останали лазери, като едни от най-важните са:

  • Мощност на лазера Octax – 100-150mW – най-сигурен и най-безопасен, всички останали лазери – 300-400mW. Използването на лазер Octax намалява риска от прекомерно затопляне на ембриона по време на манипулация.

  • Единствената изпитана лазерна система в световен мащаб, която позволява работа на лазера в три увеличения – 25х, 40х и 60х обективи. Тази лазерна система е високоефективна в IVF лабораторията при процедури като асистирано излюпване преди ембриотрансфер, биопсия на полярно телце, биопсия на бластомер (ембрион ден 3), биопсия на трофоектодерма (ембрион ден 5) и имобилизиране на сперматозоидите преди инжектиране.

  • В Клиника Малинов биопсията на ембриона в различни стадии ще бъде рутинна практика, както е биопсията на полярно телце в Германия, на трофоектодерма в Англия, на бластомери в Западна Европа и САЩ. Апаратурата на Illumina (iScan), с която разполага Геномният център в Клиника Малинов, позволява извършването на прецизна преимплантационна генетична диагностика и скриниг дни преди ембрионът да бъде поставен в матката на пациентката. По този начин за ембриотрансфер могат да се използват ембриони с отрицателен резултат от изследването за генетични аномалии.

  • Обектив 60х на MTG позволява прецизен анализ и подбор на сперматозоидите според морфологичните им качества (IMSI) без имерсия, достигайки увеличение на образа 7200 пъти. Употребата на лазер с този обектив позволява бързо имобилизиране на подходящите сперматозоиди преди микроинжектиране.

  • Новият екип на Клиника Малинов лично е уточнил детайлите на това приложение с неговия създател Dr. Klaus Ring.

  • Съчетанието на Leica AM 6000 с технологиите на MTG е създадено с цел да повиши прецизността при микроманипулациите с репродуктивни клетки, осигурявайки бърза, лесна и удобна работа, както и безопасност и защита на деликатните проби.

7. За да осигурим оптимални условия на средата за работа с репродуктивните клетки, когато са извън инкубатора, ще използваме модерните ламинарни боксове с висок клас на защита Varolab – Avantgarde2 121 solo, с вградени инкубатори и газова система, както стереомикроскопи Leica.

8. Що се отнася до култивирането на зиготите и ембрионите – нашите тригазови инкубатори на К-system и Heraeus ще осигурят оптимални условия за нормалното им развитие и денонощно следене на показателите.

9. За да сме сигурни, че вашите клетки са добре защитени в оптимални условия на развитие, мониторинг системата на MTG ще следи онлайн денонощно условията на култивиране в инкубаторите (pH, t0, влажност, газова смес) и тези на криосъхранение в контейнерите.

10. Квалификация на ембриолозите

Светла Джунева-Димитрова: През 2009 г. завършва магистърска степен по лечебни растения в Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Още по време на следването си като бакалавър по биология през 2007 започва работа като криобиолог в първата частна Банка за стволови клетки под ръководството на д-р Лидия Гърчева, хематотрансфузиолог. В началото на 2008 г. Светла се включва в екипа на д-р Валентин Лачев като младши ембриолог и оттогава се занимава с асистирани репродуктивни технологии. Паралелно с ин витрото, от 2010 г. работи и като главен криобиолог в Биобанката към Центъра за върхови постижения „Транслиращи изследвания  в хематологията“ – Национална специализирана болница за активно  лечение на хематологични заболявания. През февруари  2011 е назначена като ембриолог-консултант към Специализирана болница за активно  лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ и допринася за възраждането  на IVF центъра там – Клиника „Репродуктивно здраве“. Светла завършва серия професионални обучения, сред които „Имунохематология“, „Витрификация“, „Лабораторни аспекти на ин витро оплождането“. През последната година интензивно повишава квалификацията си като ембриолог на Клиника Малинов, преминавайки през редица специализации в Западна Европа, с цел въвеждане на иновационни техники в асистираната репродукция за пациенти с репродуктивни проблеми в България. Завършва практически ICSI-IMSI Training курс в CMCO Schiltigheim към Страсбургския университет и втори под ръководството на Dr. Guy Cassuto в Laboratoire de Biologie Medicale Drouot, Париж, Франция. Успешно е преминала  курсове на обучение по преимплантационна генетична диагностика и клинична ембриология, проведени от Joyce Harper, Alpesh Doshi и Sioban Sengupta в University College London. А също и практически курсове за микроманипулации с репродуктивни клетки, биопсия на полярни телца, бластомери и трофоектодерма, организирани от Институт Маркес и Център по ембрионална медицина в Мадрид, Испания.

Светла е член на Съюза на българските биолози (СББ) и Европейската организация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).

11. Система за спермален анализ

SCA (Sperm Class Analyzer) – продукт на Microoptic, Испания, е автоматизирана диагностична система за анализ на най-важните параметри на човешките сперматозоиди, съгласно всички съществуващи критерии на Световната здравна организация (СЗО). Системата се отличава с висока бързина, прецизност, точност и репродуктивност, затова субективен анализ е практически невъзможен. Системата работи с микроскоп Leica и е предназначена за употреба от специалисти при осъществяването на спермален анализ, т.нар. спермограма. Това е софтуер, който напълно може да замести човешкото око, но по всяко време операторът има контрол върху системата, така че анализът е максимално прецизен и възможността за грешна диагноза се изключва. Системата е в състояние да извърши анализ за концентрация, подвижност, морфология по стриктни критерии на Крюгер, ДНК фрагментация и виталитет. В момента в България се работи и по два критерия на СЗО за спермален анализ, според които се установяват отклоненията от нормалната картина. В Клиника Малинов с новата система, внедрена от МТИ, спермалният анализ се извършва едновременно по двата критерия – от СЗО 1999 и СЗО 2010. Освен това ние, биолозите, сами програмираме как да изглежда съдържанието на спермограмата, така че да е ясна, предоставяйки данни за анализ и по двата критерия. Стремим се резултатът от изследването да е максимално разбираем за пациента, защото това е от особена важност за нас.

e-mail: office@malinov-clinic.com
сайт: http://malinov-clinic.com
телефон :02/ 965 57 11
адрес: гр.София, бул.”Гоце Делчев” 46

Опции: Изпрати на приятел, Абонирай се за дума
Сподели:
Novinite.bg
Виж коментари (26)   |   » Коментирай
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ
Автор: kel  |  Дата: 16.11.2023 00:51

Out of respect for you and your spells I must make this testimony known to all. I\'ve been to other spell casters without seeing any result. I just wished I came to you earlier, I got the best from you. My ex husband was gone for a year and I went everywhere and other spell casters for help but no result until my friend introduced me to PROPHET EHIAGWINA. After the Love Spell was done, I finally got a call from him. His spells worked wonders and my husband is back with full of love. It was like a miracle! He suddenly came back with flowers saying that i should forgive him, i was truly flabbergasted and shocked when my husband knelt down begging for forgiveness and for me to accept him back.. I\'m really short of words and joyful, you are a God sent to me and my entire family.. And now I am a joyful woman once again. Thank you so much PROPHET EHIAGWINA. To everyone who is looking for a real spell caster contact prophet ehiagwina
Email @ prophetehiagwina@gmail.com
WHATSAPP +2348139182295 https://www.facebook.com/prophetehiagwina?mibextid=ZbWKwL

Автор: Albert Washington  |  Дата: 8.06.2023 16:02

I happened to fall for a crypto currency scam trick Late last year.Through a phishing scam, a Facebook imposter convinced me of how I would gain a large sum of profit from an authorized crypto company that he claimed helped traders invest and gain large profits. They ripped me of and made a way off with $114000 woth of crypto.I was in disbelief and discomfort as this was my hard earned funds.After reading positive articles and online testimonies about a licensed group of Jeanson James Ancheta wizard of how they are experts in crypto/btc recovery and any form of hacking.After hitting a conversation with them,they were able to recover back my funds.As a form of appreciation this was the best I could do for them. Contact; Email (jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or reach them through; Telegram Number:+31684518136; Don\'t forget to mention Albert referred you.

Автор: Danny  |  Дата: 31.03.2023 09:42

Thank to you Dr OZ for your great and powerful love spell you did for me, to bring my lover back to me i never believed real spell caster still exist till i came across your email doctoroz2020@gmail.com has really prove to me that he is a great and powerful love spell caster among others i can say he is the best after Mark Kion my husband came back after he left me and our son to be with another woman who works with him in same office , but with the powerful love spell from Dr OZ my man is back to be again after 2 years of separation ,I must say that anyone who has any kind of relationship or marriage problem or breakup heartbreak divorce issues should also contact this great man today DR OZvia his email doctoroz2020@gmail.com WHATSAPP +2348139424847

Автор: Danny  |  Дата: 7.12.2022 14:10

Last week i got my programmed and blank ATM card from Dannywhite hackers to
withdraw the amount of $ 2,500 per day for a maximum of 6 months at smoothhackers006@gmail.com or Whatsap +393511788587
Though at first i was in doubt, but thank God i did not back-out I am very happy with this because I have successfully paid my debt. i have withdrawn $ 30,000 ... Dannywhite hackers is true and real, Get yours from DANNY hackers today!

You just have to send an email to smoothhackers006@gmail.com or Whatsap +393511788587
contact them for the following services
Blank ATM card
BITCOIN recovery
Wallet hack and recovery
Hack in your lover phone, whatsap, facebook Etc
all kinds of hacking service

Автор: M&H FINANCE  |  Дата: 1.12.2022 01:37

ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРЕДИТ БЕЗ АВАРИЙНИ ТАКСИ
Здравейте, какви са вашите финансови нужди? Ние даваме заеми от минимум $2,000.00 до максимум $100,000,000.00 с комфортна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 2%. Свържете се с нас чрез имейл: mh33finance@gmail.com
Имате ли нужда от бизнес заем? Имате ли нужда от личен заем? Искате ли да си купите кола? Искате ли да рефинансирате? Имате ли нужда от ипотечен заем? Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете своето бизнес предложение или разширяване?
Изгубили ли сте надежда и смятате, че няма изход, а финансовите ви тежести продължават? Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество. Свържете се с нас по имейл:
mh33finance@gmail.commh33finance@gmail.com

Автор: SUSAN BENSON  |  Дата: 1.02.2022 17:11

Здравейте, ако имате нужда от надеждна и надеждна компания, за да получите заем за финансиране на вашия проект, бизнес, заем за закупуване на къща или кола, не търсете повече от Sunshine Financial Group Inc. Ние предлагаме всички видове кредитни услуги, както обезпечени, така и необезпечени заеми, дългосрочни и краткосрочни заеми и много други за субсидиран лихвен процент от 3% годишно. За повече информация, пишете ни по имейл: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) или ми пишете директно на WhatsApp чрез: +447360502110 и получете отговор веднага

Ние сме компания за цялостно финансово обслужване и се ангажираме да ви помогнем да изпълните всичките си стремежи. Ние сме специализирани в предоставянето на структурирани финансови решения на физически лица и компании по най-ефективния и бърз начин.

Признавам факта, че получаването на законен заем винаги е било огромен проблем За хората, които имат финансов проблем и се нуждаят от решение за него, много хора намират за толкова трудно да получат заем за дялов капитал от местните банки или други финансови институции поради висок лихвен процент, недостатъчно обезпечение, съотношение дълг/приход, нисък кредитен рейтинг или други причини

Няма повече времена на чакане или стресиращи посещения в банка. Нашата услуга е достъпна 24/7 - можете да получите заем и да завършите транзакциите си, когато и където имате нужда

Ние предлагаме 24-часови заеми от световна класа. За запитвания/Въпроси? - Изпратете имейл до | sunshinefinancialgroupinc@gmail.com | или ни пишете на WhatsApp: +447360502110 | & Получете отговор незабавно.

Автор: LOAN OFFER  |  Дата: 13.01.2022 23:48

Здравейте господине/госпожо
Предлагаме заеми от: 10 000 до 9 500 000 € с лихва от 2%.
Знаете, че заемането на пари е забранено.
Трябва да получите заем, обърнете внимание на областите, в които можем.
Да ти помогне:
* Финансово
* Фирмен заем
* Ипотеки
* Инвестиционни заеми
* Кредити за автомобили
* Консолидация на дълга
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване на кредит
* Лични заеми
*Студентски заем
Търсите проект и имате нужда от финансиране, имате нужда от пари за плащане на сметките си, пари за инвестиране в бизнес.
свържете се с нас по имейл
[ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]

Автор: MRS. STEVEN  |  Дата: 9.01.2022 15:01

Аз съм на 51 години. Бизнес жена. Веднъж имах затруднения с финансирането
моят проект/работа. Ако не беше неговият добър приятел, който ме доведе
КРЕДИТНА ФИРМА ДЖОРДЖ УИЛЯМС, където получих заем от [150 000 долара] от неговата компания. Когато се свързах с тях, отне само 72 часа, за да одобря заема си и да го преведа по банковата ми сметка, след като изпълних всичките им
условия, определени в техния договор за заем / правилници. Дори ако
имате лоша кредитна способност, все пак ви предлагат услуга. Ако ти
се нуждаете от спешна финансова помощ, можете да се свържете с тях днес
получите заем чрез този имейл адрес:
[ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]

Автор: LOAN OFFER  |  Дата: 5.01.2022 23:43

Здравейте господине/госпожо
Предлагаме заеми от: 10 000 до 9 500 000 € с лихва от 2%.
Знаете, че заемането на пари е забранено.
Трябва да получите заем, обърнете внимание на областите, в които можем.
Да ти помогне:
* Финансово
* Фирмен заем
* Ипотеки
* Инвестиционни заеми
* Кредити за автомобили
* Консолидация на дълга
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване на кредит
* Лични заеми
*Студентски заем
Търсите проект и имате нужда от финансиране, имате нужда от пари за плащане на сметките си, пари за инвестиране в бизнес.
свържете се с нас по имейл [georgewilliamsloanfirm333@gmail.com]

Автор: LOAN OFFER  |  Дата: 5.01.2022 00:46

Здравейте господине/госпожо
Предлагаме заеми от: 10 000 до 9 500 000 € с лихва от 2%.
Знаете, че заемането на пари е забранено.
Трябва да получите заем, обърнете внимание на областите, в които можем.
Да ти помогне:
* Финансово
* Фирмен заем
* Ипотеки
* Инвестиционни заеми
* Кредити за автомобили
* Консолидация на дълга
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване на кредит
* Лични заеми
*Студентски заем
Търсите проект и имате нужда от финансиране, имате нужда от пари за плащане на сметките си, пари за инвестиране в бизнес.
свържете се с нас по имейл
[ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]

НАПИШИ КОМЕНТАР:
* ИМЕ: E-MAIL:
* КОМЕНТАР:
  * КОД ЗА СИГУРНОСТ:   Въведете кода от картинката: security code

* Полетата маркирани със звезда са задължителни. Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван публично.

Тъй като бихме искали форумът да е място за честни, откровени и интересни мнения, най-любезно молим да използвате учтив и неагресивен тон в постингите си.
Всяко мнение, което подтиква към расова или полова ненавист, към тероризъм, както и написаното на вулгарен език, ще бъде изтривано веднага. Откровени рекламни съобщения, особено тези с поставени хиперлинкове без никаква връзка с обсъжданите теми, ще бъдат квалифицирани като спам и няма да бъдат толерирани.
ОЩЕ ОТ ИСКАМ БЕБЕ:

Стресът преди забременяване е опасен за бебето

16.01.2017 (Коментари: 1)

Стресът няколко месеца преди зачеване увеличава с 53% риска от смърт на бебето през първата една година от живота му, предупреждават учени от университета на Индиана, предаде БГНЕС.

» Прочети

Пътят на всяка жена, бореща се да има дете

23.12.2016 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 43)

Това е изповедта на една жена, която е преживяла възможно най-ужасното нещо – дълги години искане да има дете и несполучливите опити.

» Прочети

Знаем ли всичко за недоносените бебета

29.11.2016 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 0)

Според определение на Световната здравна организация, недоносено е дете, родено преждевременно, преди завършване на 37 седмица от бременността на майката.

» Прочети

Алгебра на зачеването

25.11.2016 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 0)

Кога да потърсим специалист, ако бебето се бави?

» Прочети

Сега е идеалното време за забременяване

Сега е идеалното време да забременеете, тъй като децата, заченати през пролетта, са по-здрави, показва ново проучване.

» Прочети

Ин витро АГ Медицински център „Димитров“

20.12.2012 / ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ (Коментари: 2)

Ин витро АГ Медицински център „Димитров“ e създаден през 1995 г. » Прочети

Проблемното забременяване заздравява връзката между мъжа и жената

6.11.2012 / д-р Петя Стефанова (Коментари: 2)

Ако вече няколко месеци и дори години с вашия партньор се опитвате да имате дете, но неуспешно, то няма начин вашата връзка да не се е променила.

» Прочети

Много секс не помага за забременяването

30.10.2012 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 7)

Взимайки решение за забременяване, повечето двойки правят една основна грешка – започват да мислят само за забременяването и да правят секс във всеки удобен момент, дори и по няколко пъти на ден.

» Прочети

Дни за забременяване

28.09.2012 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 7)

За разлика от мъжа при жената яйцеклетките се отделят не непрекъснато, а в определен момент от месечния цикъл, наречен овулация.

» Прочети

По-голям шанс за забременяване

20.09.2012 / Екип на Doctoronline.bg (Коментари: 11)

Не е достатъчно само да решите, че искате да имате дете. » Прочети